Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

[Bán] Phong lan đang có tại Vonhan Ochirds, Quảng Nam (12-11-2015)

Update phong lan đang có tại Vonhan Ochirds, hàng vừa về: lan ngọc điểm nghinh xuân Thái giò hai cây, đang nụ hoa tết. 230k/giò rất đẹp.- Nghinh xuân Đài hoa tết 180k/cây. Từ 5 cây 170k/ cây- Trầm tím đậm 220k/giò, từ 5 giò 200k/ giò
Lan ngọc điểm 230k/ cây
Lan ngọc điểm 230k/ cây


Kiệt Kp8 - Phường An Sơn - Tam Kỳ - Quảng Nam
Sđt liên hệ: 0935234409 - 0935.138913.
Chi tiết ở từng hình. Ship từ 2 giò lan. Quà tặng từ đơn hàng trên 1000k.
Fb: https://www.facebook.com/Vonhan-Orchids-1155876841095414

Giá cả 1 số chủng loại lan đang có tại vườn:

- Lan ngọc điểm nghinh xuân Thái giò hai cây, đang nụ hoa tết 2016. 230k/giò rất đẹp.
- Lan ngọc điểm nghinh xuân Đài hoa tết 2016 180k/cây. Từ 5 cây 170k/ cây- Lan Trầm lai vôi giá 220k/giò, từ 5 giò 200k/ giò
- Dendro sing sổ 220k/ giò, từ 5 giò 200k/ giò
- Dendro nắng lưỡi bò đỏ 100k/giò. Từ 5 giò 80k/giò
- Cattleya đài loan cây bụi hoa xổ 250k/ giò nhiều hướng. Từ 5 giò 220 k/ giò
- Cattleya hàng tem và hàng xổ đủ loại 60k/hướng. Bao hoa đẹp
- Cattasetum xanh và nâu vàng mồi loại còn 1 giò
- Giả hạc Asa bảng trên 20 thân 25cm 500k/giò. Giá tốt từ 5 giò.
- Giả hạc Asa bảng bảng lớn đẹp. Giá inbox
- Giả hạc Hawaii trắng đài bảng đẹp. Giá inbox
- Lan hạc vỹ Thiên cung lữ bố 25 thân dài. Giá inbox
- Siêu trầm super nétor. Giá inbox
- Giả hạc hoa hồng đỏ. Giá inbox
- Đai ý thảo xuân di linh. 1250k đã bán
- trầm nestor bảng đẹp. 1150k


Cáttleya tách hướng 60k/1

Mặt hoa ceasar white

Ceasar white 100k

Lan Dendro nắng sing xổ giá 220k
Lan Dendro nắng sing xổ giá 220k
Thân Lan Dendro nắng sing xổ
Thân Lan Dendro nắng sing xổ
Mặt hoa Lan Dendro nắng sing xổ
Mặt hoa Lan Dendro nắng sing xổ
Lan Giả hạc asa giá 500k/giò

Lan Giả hạc asa giá 500k/giò

Giả hạc asa giá liên hệ

Giả hạc asa giá liên hệ
Thân lan giả hạc
Giả hạc hoa hồng đỏ

Hoa super nestor - hình mượn net

Trầm super nestor
Trầm super nestor


Hoa Trầm tím đậm

Lan hạc vỹ Thiên cung lữ bố Đài loan tím đậm

Lan giả hạc Hawaii trắng đài loan
Lan Trầm lai hoàng thảo vôi- 220k
Lan Trầm lai hoàng thảo vôi- 220k
Hoa trầm lai vôi
Hoa trầm lai vôi
Thân lan trầm lai hoàng thảo vôi
Thân lan trầm lai hoàng thảo vôi
Lan ngọc điểm nghinh xuân đài loan giá 180k

  Lan ngọc điểm nghinh xuân đài loan giá 180k
Lan ngọc điểm nghinh xuân đài loan giá 180k

Lưỡi bò đỏ 100k/ cây hết hoa
Trầm super nestor
Thân lan trầm tím đậm

Lan trầm tím đậm, giá 220k

Đại ý thảo xuân Di linh 1250k- đã bán

Nguồn: https://www.facebook.com/Vonhan-Orchids-1155876841095414