Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Hoa lan Nguyễn Vũ "Khoe hàng" lan rừng

Nhà chỉ còn được mấy em lan này, vì xấu quá không ai mua. Em đành phải để chơi, toàn bộ hoa xuân. lan giả hạc Dilinh tím bảo thuận, lan trầm trắng xưa, lan trầm tím xưa, lan long tu Di Linh, hồng thiên cung, lan thủy tiên, hoàng lan, Giả hạc hawai tim xưa, hawai trắng xưa (Hoa lan Nguyễn Vũ)

Lan thủy tiên kiều vàng nở hoa rực rỡ
Lan thủy tiên
Nguồn bài viết: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009228976046 


Hạc vỹ Thiên Cung
Hạc vỹ Thiên Cung
Lan long tu Di Linh
Lan long tu Di Linh
Lan trầm tím