Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Lan hoàng thảo sừng (Dendrobium longicornu)

Lan Hoàng thảo sừng dài có tên khoa học là Dendrobium Longicornu. Đây là loại lan sống bám vào thân cây khác. Thân mảnh có màu vàng nhạt, dài 30 - 40cm, đường kính thân hoàng thảo sừng từ 0,4 - 0,5cm, phủ đầy lông ngắn màu đen; lóng dài 2,8 - 3cm.
Lan hoàng thảo sừng (Dendrobium longicornu)
Lan hoàng thảo sừng (Dendrobium longicornu)
Về cấu tạo hoa hoàng thảo sừng: hoa mọc từ thân ngay nách lá, từ 1 - 3 hoa, chúng mọc trên các thân còn lá. Hoa nhỏ cánh màu trắng, môi vàng, hoa có kích thước khoảng 4cm. Hoa nở vào tháng 9 - 10 hàng năm. Nhân giống bằng cách trồng bằng hạt và chồi non.

Lan hoàng thảo sừng còn có các tên gọi khác như: thạch hộc cựa dài, trường cự thạch hộc

Hình dáng lan hoàng thảo sừng
Hình dáng lan hoàng thảo sừng

Nguồn: sưu tầm Internet