Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Trồng cây thằn lằn cẩm thạch từ cây giâm cành

Tôi bắt đầu giâm cành cây thằn lằn cẩm thạch ngày 04/05/2020. Sau 20 ngày giâm cành thì cây thằn lằn cẩm thạch (hay còn gọi là cây vảy ốc cẩm thạch) đã có rễ. Tôi tiến hành trồng ra chậu nhựa đen C6.
Cây thằn lằn cẩm thạch thường phát triển rễ "khí" bên trên mặt đất khi giâm cành.
Cây thằn lằn cẩm thạch thường phát triển rễ "khí" bên trên mặt đất khi giâm cành.
Cây thằn lằn cẩm thạch nhân giống thời gian ra rễ khá nhanh, chỉ mất 20 ngày. Thời gian này tương tự như khi giâm cành cây hương thảo, cây hàm hương...
Cây vảy ốc cẩm thạch có 2 cách phát triển rễ khi giâm cành, từ gốc và từ nách lá bên trên
Cây vảy ốc cẩm thạch có 2 cách phát triển rễ khi giâm cành, từ gốc và từ nách lá bên trên

Trồng cây thằn lằn cẩm thạch từ cây giâm cành

Ngày 20/05/2020, tôi tiến hành trồng cây thằn lằn cẩm thạch. Dùng chậu nhựa C6, đường kính miệng khoảng 10cm.
Giá thể trồng thằn lằn cẩm thạch: tôi sử dụng tro trấu, sơ dừa, vỏ trấu. Tỉ lệ: 1:1:1.
tro trấu, sơ dừa, vỏ trấu. Tỉ lệ: 1:1:1
tro trấu, sơ dừa, vỏ trấu. Tỉ lệ: 1:1:1

Dùng chậu C6 trồng cây con
Dùng chậu C6 trồng cây con


Một chậu có thể trồng cùng lúc 2-3 cây thằn lằn cẩm thạch
Một chậu có thể trồng cùng lúc 2-3 cây thằn lằn cẩm thạch
Một số chậu thằn lằn cẩm thạch vừa trồng xong
Một số chậu thằn lằn cẩm thạch vừa trồng xong

Xem nhanh cách giâm cành thằn lằn cẩm thạch