Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Trồng cây trang đài bao lâu thì có hoa?

Trồng cây trang đài bao lâu thì có hoa? Đối với cây trang đài, độ tuổi của cây nở hoa không phụ thuộc vào cây lớn hay cây nhỏ, cây trang đài dạng giâm cành sau khi có rễ trồng chậu chỉ vài tuần thì cây đã có nụ hoa.

Do đó, khi trồng cây trang đài, anh chị có thể chơi hoa từ rất sớm.

Chậu trang đài 6 tháng tuổi, cây này cứ luân phiên cho hoa từ tết Âm Lịch đến giờ. Do tôi thường xuyên cắt cành để nhân giống, nên cây trang đài này không lớn nổi.
Chậu trang đài 6 tháng tuổi, cây này cứ luân phiên cho hoa từ tết Âm Lịch đến giờ. Do tôi thường xuyên cắt cành để nhân giống, nên cây trang đài này không lớn nổi.

Còn đây là một chậu trang đài hơn 3 tháng tuổi, nụ hoa đang hình thành rất nhiều.

Còn đây là chậu trang đài 2 tháng tuổi sau khi giâm cành, tuy cành nhỏ cũng đã có nụ hoa.
Còn đây là chậu trang đài 2 tháng tuổi sau khi giâm cành, tuy cành nhỏ cũng đã có nụ hoa.

Còn đây là các chậu trang đài 1 tháng tuổi, cũng có vài nụ hoa vừa hình thành
Còn đây là các chậu trang đài 1 tháng tuổi, cũng có vài nụ hoa vừa hình thành