Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Trồng cây tường vi đỏ huyết long

Giống tường vi đỏ huyết long được tôi mua trồng vào năm 2019. Ban đầu còn sợ nó không nở hoa như các giống tường vi đã có ở Sa Đéc. Nhưng bắt đầu mua hoa tường vi (đầu tháng 5), thì cây tường vi đỏ này cũng ra hoa tương tự như các cây tường vi khác.
Cây tường vi đỏ huyết long trồng đất ra hoa đầu tháng 05
Cây tường vi đỏ huyết long trồng đất ra hoa đầu tháng 05

Trồng & thay chậu cây tường vi đỏ huyết long 2 tháng tuổi

20/05/2020: Các cây tường vi đỏ huyết long sau đó được tôi giâm cành. Đến thời điểm này cũng được vài chục chậu. Cây được trồng trong chậu C6. Sau khi trồng 2 tháng tôi tiến hàng sang chậu nhựa đen C8, để cây phát triển mau hơn.
Các chậu tường vi đỏ ở tuần tuổi đầu tiên

Các chậu tường vi đỏ huyết long trồng chậu C6
Các chậu tường vi đỏ huyết long trồng chậu C6

Video thay chậu cho các cây tương vi đỏ

Một số hình ảnh của quá trình thay chậu tường vi đỏ

Cây tường vi đỏ chậu C6 và chậu C8

Các cây tường vi đỏ huyết long sau khi thay chậu.

Mẹo trồng tường vi ra nhiều hoa


Một số hình ảnh đẹp về giống tường vi đỏ