Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Giâm cành dâm bụt Nhật Bản

Nhiều năm trước đây, tôi đã cố gắng giâm cành cây dâm bụt Nhật Bản (Hibiscus Moscheutos). Mọi thân cây đều chết. Tôi đổ lỗi cho thân cây là rất trẻ và mềm nên bị thối đen. Tôi đã từ bỏ việc giâm cành, cho rằng nó không thể thực hiện được.
Hoa dâm bụt Nhật Bản màu hồng, Hibiscus Moscheutos.

Cây chuỗi ngọc tím dạng tree


Cây chuỗi ngọc tím dạng cây tree cao 1m
Cây chuỗi ngọc tím dạng cây tree cao 1m

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Nhân giống hoa dâm bụt

Hầu hết các cây dâm bụt bạn tìm thấy tại cửa hàng được nhân giống bằng cách cắt chiết cành. Một số giống dâm bụt dễ dàng chiết cành hơn, như dâm bụt kép đỏ dễ chiết cành hơn dâm bụt kép vàng.
Ghép cành cây dâm bụt
Ghép cành cây dâm bụt

Thuốc kích thích ra rễ vườn sử dụng giâm cành

Thuốc kích thích ra rễ vườn sử dụng giâm cành: "NT Hợp chất kích thích ra rễ cực mạnh" (chai 100ml) . Trước đây nhãn hiệu này của cty HVP.

Các chậu hoa dâm bụt tím đầu tiên tại vườn.

Các chậu hoa dâm bụt tím đầu tiên tại vườn thuộc dạng cánh đơn. Tôi đã mua được 3 chậu trồng ở chậu C10, mỗi cây cao khoảng 90cm. 3 cây bông bụp tím này đều đang có hoa.
3 chậu dâm bụt tím mới mua về đều đang có nhiều nụ hoa và một số hoa đã nở
3 chậu dâm bụt tím mới mua về đều đang có nhiều nụ hoa và một số hoa đã nở

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Nhật kí trồng hoa dâm bụt

Cách chậu dâm bụt được tôi mua về ngày 19/06/2020, 4 chậu hoa dâm bụt cánh đơn và 3 chậu dâm bụt kép vàng.
Một số chậu dâm bụt và mười giờ kép Thái, tôi mua về ngày 19/06/2020
Một số chậu dâm bụt và mười giờ kép Thái, tôi mua về ngày 19/06/2020

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Trồng cây dâm bụt Nhật Bản

Cây dâm bụt Nhật Bản này được tôi nhờ một người bạn mua giúp ngày 19/06/2020.
Chậu hoa dâm bụt Nhật Bản khi mới mua về
Chậu hoa dâm bụt Nhật Bản khi mới mua về

Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ

Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ được tôi thực hiện ngày 19/06/2020. Phương pháp ghép là ghép nêm. Do số lượng cây dâm bụt kép đỏ ở vườn đang có nhiều, trong khi đó cây dâm bụt kép vàng số lượng có ít và loại này lại khó nhân giống dù là giâm cành hay chiết cành. Nên tôi mượn tạm gốc bụp kép đỏ để ghép các nhánh hoa dâm bụt kép vàng vào.

Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ
Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Quá trình phát triển của 1 cây dâm bụt dạng tree

Một cây dâm bụt dạng tree có thể được tạo ra bằng cách chiết cành 1 nhánh dâm bụt thật thẳng hoặc đơn giản hơn để trồng cây dâm bụt tree sẽ được tôi trình bày bên dưới.
Một số cây dâm bụt dạng tree
Một số cây dâm bụt dạng tree

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020