Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

8 giống thược dược phổ biến ở Việt Nam

Do thược dược là cây giao phấn nếu trổng bằng hạt thì cho ra cây có đặc điểm khác với cây mẹ. Đổng thời thược dược có khả năng nhân giống vô tính nên có rất nhiều giống đa dạng phong phú.

8 giống thược dược phổ biến ở Việt Nam

1. Thược dược vàng

  • - Hoa vàng, cái mà ta quen gọi là cánh hoa thực chất là 1 hoa và các hoa không cuống mọc chung nhau trên 1 đế chung. Đường kính của 1 cụm hoa (bông) 7 - l0cm. Thược dược vàng có 3 chủng loại:
  • Hoa to vàng.
  • Hoa to cánh cuốn.
  • Hoa nhỏ cánh cuốn, cây thấp.

- Thời gian sinh trưởng: Dài ngày, kém chịu rét.

2. Thược dược trắng
- Hoa màu trắng, đường kính hoa 12-13 cm.
- Trắng sữa và trắng trong.
- Thời gian sinh trưởng: dài ngày, kém chịu nắng.
3. Thược dược đỏ
- Hoa to, đường kính của bông hoa 12 - 15cm.
- Có loại đỏ thẫm và loại đỏ tươi.
- Thời gian sinh trưởng dài ngày và chịu được rét.
4. Thược dược nhung
- Màu đỏ thẫm và lông biểu bì ở cánh hoa óng ánh.
- Thời gian sinh trưởng dài ngày.
5. Thược dược hồng cánh sen
- Hoa to, đường kính của mỗi bông hoa 12 - 15cm.
- Thời gian sinh trưởng ngắn ngày.
- Khả nâng chịu hạn và chịu rét tốt.
6. Thược dược đột biến
- Hoa đốm có màu khác với màu của hoa bình thường.
- Cánh hoa đốm có nền đỏ hoặc đốm tím viền trắng trong đỏ.
- Thời gian sinh trưởng dài ngày.
7. Thược dược cam
- Hoa to, đường kính của bông hoa 12-15 cm.
- Thời gian sinh trưởng dài ngày và khó trồng.
8. Thược dược tím
- Màu tím hoa nhỏ, đường kính của 1 bông hoa 6-8 cm.
- Cánh cuốn lại như tai chuột.