Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Các chậu hoa dâm bụt tím đầu tiên tại vườn.

Các chậu hoa dâm bụt tím đầu tiên tại vườn thuộc dạng cánh đơn. Tôi đã mua được 3 chậu trồng ở chậu C10, mỗi cây cao khoảng 90cm. 3 cây bông bụp tím này đều đang có hoa.
3 chậu dâm bụt tím mới mua về đều đang có nhiều nụ hoa và một số hoa đã nở
3 chậu dâm bụt tím mới mua về đều đang có nhiều nụ hoa và một số hoa đã nở

 Form hoa dâm bụt tím

 Hình dáng thân cây dâm bụt tím cánh đơn


Ghép dâm bụt tím vào dâm bụt kép hồng