Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Cây bàng Singapore cỡ lớn (cao 1,8 - 2m)

Một số cây bàng Singapore (big leaf fig tree) được cơ sở hoa kiểng Út Nhựt gửi trồng nuôi thành cây cỡ lớn, khi sang chậu nhựa đen C12-C15, cây bàng Singapore phát triển khá nhanh. Ban đầu, khi mới trồng Cây bàng Singapore cao khoảng 80cm có 1 thân. Hiện tại các cây bàng Sing này đã cao từ 1,8-2,2m sau hơn 6 tháng trồng.
Cây bàng Singapore cỡ lớn (cao 1,8 - 2m)
Cây bàng Singapore cỡ lớn (cao 1,8 - 2m)

Cây bàng Singapore cỡ lớn (cao 1,8 - 2m)

Cây bàng Singapore cỡ lớn (cao 1,8 - 2m) trồng chậu C12
Cây bàng Singapore cỡ lớn (cao 1,8 - 2m) trồng chậu C12

Các cây bàng Singapore này có thân to hơn ngón chân cái
Các cây bàng Singapore này có thân to hơn ngón chân cái
Còn đây là 1 số cây bàng Singapore tôi trồng đất để chắn gió. Cây được trồng vào ngày 15/01/2020. Khi trồng các cây bàng Sing này có chiều cao trung bình khoảng 40-50cm.Ở thời điểm hiện tại (05/06/2020), cây đã cao hơn 1,2m và có trung bình 3 ngọn.