Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Cây si Thái cẩm thạch [giao hàng ngày 08/06/2020]


Cây si Thái cẩm thạch (hay còn gọi cây bàng lá tim, đa tam phúc) trồng chậu C8, cây cao trung bình 25cm. Giá cây si Thái cẩm thạch giao tại vườn: 45.000đ/cây.
50 cây si Thái cẩm thạch trồng chậu C8
50 cây si Thái cẩm thạch trồng chậu C8 


 Ngày giao hàng: 08/06/2020. Số lượng 50 cây. Vị trí giao hàng: Chợ Ông Quế, Tân Khánh Đông.
Si Thái Cẩm Thạch (bàng Lá Tim)

Cây si Thái cẩm thạch trồng chậu C8 cao 25cm
Cây si Thái cẩm thạch trồng chậu C8 cao 25cm

Các cây si Thái cẩm thạch được cặm tre và quấn báo trước khi giao hàng.
Các cây si Thái cẩm thạch được cặm tre và quấn báo trước khi giao hàng.
[Giao đợt 2 cùng ngày qua đường hoa Sa Nhiên] 6 cây si Thái chậu C10 tán tự nhiên và 7 cây dạng tree lùn. Giá cây si Thái cẩm thạch chậu C10: 90.000đ/chậu
Cây si Thái chậu C10 tán tự nhiên
cây si Thái chậu C10 tán tự nhiên

cây si Thái chậu C10 dạng tree lùn
cây si Thái chậu C10 dạng tree lùn