Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Cây tường vi đỏ nở hoa đợt 2

Giống cây tường vi đỏ này được tôi trồng gần 1 năm, tần suất hoa cũng tương tự như các giống tường vi có mặt ở Sa Đéc trước đây. Đến mùa hoa tường vi (tháng 5-9) sau khi cắt tỉa 25 ngày thì cây tường vi đỏ này lại cho hoa.
Cây tường vi đỏ huyết long nở hoa ở đầu tháng 06/2020

 Cây tường vi đỏ nở hoa đợt 2 (06/2020)

Giống tường vi đỏ này có màu hoa tươi thắm sắc đỏ và nổi bậc với phần nhụy hoa màu vàng.
Bông hoa tường vi đỏ

Bông hoa tường vi đỏ

Bông hoa tường vi đỏ

Bông hoa tường vi đỏ

Thân cây tường vi đỏ huyết long
Thân cây tường vi đỏ huyết long