Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ

Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ được tôi thực hiện ngày 19/06/2020. Phương pháp ghép là ghép nêm. Do số lượng cây dâm bụt kép đỏ ở vườn đang có nhiều, trong khi đó cây dâm bụt kép vàng số lượng có ít và loại này lại khó nhân giống dù là giâm cành hay chiết cành. Nên tôi mượn tạm gốc bụp kép đỏ để ghép các nhánh hoa dâm bụt kép vàng vào.

Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ
Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ

 Ghép dâm bụt kép vàng vào cây dâm bụt kép đỏ

Các vật liệu chuẩn bị ghép cành cây dâm bụt, tôi có đăng ở bài viết: https://www.vuonhongvanloan.com/nhan-giong-hoa-kieng/cach-ghep-canh-cay-dam-but.html. Ở bài viết này tôi chỉ chụp lại hình ảnh ở các bước thực hiện việc ghép cành.