Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Giâm cành dâm bụt Nhật Bản

Nhiều năm trước đây, tôi đã cố gắng giâm cành cây dâm bụt Nhật Bản (Hibiscus Moscheutos). Mọi thân cây đều chết. Tôi đổ lỗi cho thân cây là rất trẻ và mềm nên bị thối đen. Tôi đã từ bỏ việc giâm cành, cho rằng nó không thể thực hiện được.
Hoa dâm bụt Nhật Bản màu hồng, Hibiscus Moscheutos.
Nhưng đến khi giâm cành cây hoa hồng. Vì vậy, tôi đã thử giâm cành cây dâm bụt Nhật Bản lại lần nữa. Tôi phủ các phần cắt bằng một vòm nhựa trong để giữ độ ẩm cao. Cụ thể các bước giâm cành cây dâm bụt được tôi ghi nhận lại tại bài viết: https://hoakieng.vuonhongvanloan.com/2020/05/nhan-giong-cay-dam-but-thai-bang-cach.html. Dù sao, tôi đã giâm cành thành công bốn cây Hibiscus Moscheutos Luna Pink Swirl.


Bài viết dịch từ nguồn: https://www.thriftyfun.com/Rooting-Hibiscus-Moscheutos-Stem-Cuttings.html