Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Nhật kí trồng hoa dâm bụt

Cách chậu dâm bụt được tôi mua về ngày 19/06/2020, 4 chậu hoa dâm bụt cánh đơn và 3 chậu dâm bụt kép vàng.
Một số chậu dâm bụt và mười giờ kép Thái, tôi mua về ngày 19/06/2020
Một số chậu dâm bụt và mười giờ kép Thái, tôi mua về ngày 19/06/2020

Màu sắc hoa các cây dâm bụt tôi vừa mua

Màu sắc hoa dâm bụt kép vàng
Màu sắc hoa dâm bụt kép vàng

Một giống hoa dâm bụt đỏ với rìa cánh hoa màu vàng
Một giống hoa dâm bụt đỏ với rìa cánh hoa màu vàng

19/06/2020: Cắt tỉa cây dâm bụt


Vào chiều cùng ngày, tôi cắt tỉa cho các cây dâm bụt này và tiến hành thay chậu từ chậu C8 sang chậu C10.
Các chậu dâm bụt sau khi cắt tỉa
Các chậu dâm bụt sau khi cắt tỉa
Sau khi thay chậu, tôi đặt các chậu dâm bụt ở nơi có nắng cả ngày. Chiều tối, tưới 1 lần GA3 để giúp cây mau ra tược non mới.

27/06/2020: cây dâm bụt ra tược non

Sau 8 ngày cắt tỉa và thay chậu cho cây dâm bụt, cây đã ra tược non mới.
Cây dâm bụt ra tược non sau 8 ngày cắt tỉa
Cây dâm bụt ra tược non sau 8 ngày cắt tỉaBón phân cho cây dâm bụt: pha 10gram phân tím đức (Novatec premium 15-3-20-2+10S+TE) + 10 gram humix Hợp Trí với 10 lít nước, tưới gốc các cây dâm bụt.