Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

Quá trình nở hoa của cây dâm bụt

Dưới đây là quá trình ở hoa của cây dâm bụt màu hồng. Ảnh chụp bắt đầu từ sáng sớm ngày 15/06/2020. Một bông hoa dâm bụt sẽ mất khoảng 3.5-4 giờ để bông hoa nở hẳn. Bông hoa dâm bụt chỉ nở 1 ngày rồi tàn.
Hoa dâm bụt màu hồng hé nở vào sáng sớm khoảng 6h00.
Hoa dâm bụt màu hồng hé nở vào sáng sớm khoảng 6h00.

+ 9h11, hoa dâm bụt bắt đầu bung các cánh hoa.

Hoa dâm bụt vào thời điểm 9h11


+ 9h54, các cánh hoa dâm bụt xòe hẳn ra.
Hoa dâm  bụt sau 1 ngày nở hoa thì các cánh hoa xếp lại và bắt đầu tàn.