Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Thời điểm nào trong năm không nên giâm cành cây hương thảo?

Tháng 06 là thời điểm không thuận lợi để giâm cành cây hương thảo vì ở thời điểm này mưa nhiều, đồng thời nhiệt độ còn khá cao. 2 điều này kết hợp với nhau làm cho cây hương thảo dễ bị thối đen khi giâm cành.
Cây hương thảo dễ bị thối đen hàng loạt khi giâm cành vào khoảng tháng 06-08 hàng năm
Cây hương thảo dễ bị thối đen hàng loạt khi giâm cành vào khoảng tháng 06-08 hàng năm

Thời điểm nào trong năm không nên giâm cành cây hương thảo?

Đây là khay hương thảo được giâm cành vào cuối tháng 05/2020, khoảng 20% số lượng cây đang bị thối đen cành. Trong thời điểm này, cần lưu ý thời gian giâm cành, khoảng 14 ngày là cây hương thảo có rễ, cần tranh thủ trồng ngay. Để càng lâu số lượng cây hương thảo càng bị thối đen nhiều hơn.