Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Trồng cây dâm bụt Nhật Bản

Cây dâm bụt Nhật Bản này được tôi nhờ một người bạn mua giúp ngày 19/06/2020.
Chậu hoa dâm bụt Nhật Bản khi mới mua về
Chậu hoa dâm bụt Nhật Bản khi mới mua về

Cách trồng cây dâm bụt Nhật Bản: sau khi mua cây về, tiến hành cắt tỉa và thay chậu cho cây. Giá thể trồng bao gồm: tro trấu, sơ dừa, vỏ trấu (tỉ lệ 1:1:1). Đổ giá thể trồng vào chậu C10, lượng giá thể khoảng 1/5 chậu, đặt bầu cây dâm bụt Nhật Bản vào. Sau đó đặt chậu dâm bụt ở vị trí nhiều nắng.

Tìm hiểu thêm về cách trồng cây dâm bụt tại: https://www.vuonhongvanloan.com/cham-soc-cac-loai-hoa-kieng/cach-trong-cay-dam-but.html

Quá trình phát triển của cây dâm bụt Nhật Bản sau khi cắt tỉa