Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Trồng cây đa tam phúc giâm cành

Trồng cây đa tam phúc giâm cành của người Trung Quốc. Họ sử dụng các miếng tương tự như xốp cắm hoa, cắt nhỏ và cặm cành cây đa tam phúc (bàng lá tim). Mỗi cành dài khoảng 10cm. Sau đó, đặt cây vào khay nhựa.
các cành đa tam phúc được cắm vào xốp cắm hoa
các cành đa tam phúc được cắm vào xốp cắm hoa

Cách giâm cành đa tam phúc của người Trung Quốc

Cây đa tam phúc trong tiếng Hoa có tên là: 斑葉三角榕
Các cành giâm được đặt trong các khay nhựa
Các cành giâm được đặt trong các khay nhựa

Với cách giâm cành cây đa tam phúc như trên, sau khi giâm cành khoảng 25 ngày thì cây đa tam phúc có rễ.
Khi cây đa tam phúc giâm cành có từ 3-5 rễ họ bắt đầu bán cây giống
Khi cây đa tam phúc giâm cành có từ 3-5 rễ họ bắt đầu bán cây giống
Sau khi giâm cành khoảng 5 tháng cây đa tam phúc sẽ có kích thước tương tự như cây trong hình
Sau khi giâm cành khoảng 5 tháng cây đa tam phúc sẽ có kích thước tương tự như cây trong hình