Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Trồng cây thằn lằn cẩm thạch 1 tháng tuổi

Các chậu thằn lằn cẩm thạch (vảy ốc cẩm thạch) này được tôi giâm cành từ ngày 04/05/2020. Sau hơn 1 tháng trồng ra chậu, thì cây bắt đầu ra tược non mới.
Các chậu thằn lằn cẩm thạch 1 tháng tuổi
Các chậu thằn lằn cẩm thạch 1 tháng tuổi

Trồng cây thằn lằn cẩm thạch 1 tháng tuổi

Trồng cây thằn lằn cẩm thạch: trong tháng đầu tiên sau khi trồng, cây cần đặt ở vị trí có nắng gián tiếp (bên dưới lưới lan). Đất trồng cây thằn lẳn cẩm thạch: tro trấu, xơ dừa, vỏ trấu (tỉ lệ 1:2:1). Nền đất cần ẩm để cây thằn lằn mau ra tược non. Sau tháng trồng, tiến hành cắt tỉa và rải phân tan chậm cho cây thằn lằn cẩm thạch.


Cây thằn lằn cẩm thạch sau 1 tháng trồng cần được cắt tỉa bấm ngọn
Cây thằn lằn cẩm thạch sau 1 tháng trồng cần được cắt tỉa bấm ngọn

Sau khi cắt tỉa, rải phân tan chậm Osmocote
Sau khi cắt tỉa, rải phân tan chậm Osmocote

Sau khi cắt tỉa, rải phân tan chậm. Khoảng 10 hạt cho chậu đường kính 10cm
Khoảng 10 hạt cho chậu đường kính 10cm

Phân tan chậm sẽ cung cấp dinh dưỡng từ từ cho cây thằn lằn cẩm thạch
Phân tan chậm sẽ cung cấp dinh dưỡng từ từ cho cây thằn lằn cẩm thạch