Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Quá trình thụ phấn ở bông hoa dâm bụt

Quá trình thụ phấn ở bông hoa dâm bụt sẽ diễn ra như thế nào?Ngoài ra dưới đây là hình ảnh và tên gọi tiếng Anh các bộ phận của 1 bông hoa dâm bụt