Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Cách trồng cây huỳnh anh đỏ xuống đất

10 chậu huỳnh anh đỏ được tôi mua ngày 22/07/2020, tôi đã tiến hành giâm cành thử một vài cây và trồng 1 cây thẳng xuống đất để theo dõi sự phát triển của cây.
Form hoa huỳnh anh đỏ
Form hoa huỳnh anh đỏ


Cây huỳnh anh đỏ một số nhà vườn còn gọi với tên là cây hồng anh đỏ.

Cách trồng cây huỳnh anh đỏ 

Ngày trồng: 23/07/2020
Giá thể trồng cây huỳnh anh đỏ bao gồm:   Tro trấu + xơ dừa + vỏ trấu + đất thịtHuỳnh anh đỏ sau khi được trồng trong bồn làm bằng nhựa đen có lỗ thoát nước.

Huỳnh anh đỏ sau khi được trồng trong bồn làm bằng nhựa đen có lỗ thoát nước.
27/07/2020: Cây huỳnh anh đỏ sau 4 ngày trồng, các thân đã phát triển dài và bám vào các cây cặm trước đó.

Một số nụ hoa đã có từ khi mua vẫn còn trên cây, tuy nhiên một số nụ đã rụng do quá trình vận chuyển ảnh hưởng
Một số nụ hoa đã có từ khi mua vẫn còn trên cây, tuy nhiên một số nụ đã rụng do quá trình vận chuyển ảnh hưởng29/07/2020: cây huỳnh anh đỏ này có tốc độ phát triển khá tốt. Các cây tre tôi cặm xung quanh gốc đã được
Cây huỳnh anh đỏ sau 6 ngày trồng
Cây huỳnh anh đỏ sau 6 ngày trồng

Nụ hoa huỳnh anh đỏ.
Nụ hoa huỳnh anh đỏ.
29/07/2020
Cây huỳnh anh đỏ mỗi ngày phát triển chiều dài nhánh khoảng 2-3cm.
Cây huỳnh anh đỏ mỗi ngày phát triển chiều dài nhánh khoảng 2-3cm.


Cây huỳnh anh đỏ ngày 16/08/2020
Cây huỳnh anh đỏ ngày 16/08/2020