Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Lưu ý khi bón phân

Không sử dụng quá nhiều P, đây là nguyên nhân chính làm thân cây dài ra. Phốt pho là nguyên tố chính thúc đẩy sự kéo dài của thân cây. Các nhà sản xuất phích cắm thường sử dụng các loại phân bón có hàm lượng phốt pho thấp như 13-2-13 Cal-Mag hoặc 15-0-15, không chứa phốt pho để giúp hạn chế hiện tượng kéo dài thân. Cũng như đối với cây “khô”, cây thiếu dinh dưỡng cần ít chất điều hòa sinh trưởng để kiểm soát sinh trưởng hơn cây tươi tốt.

CCC: phong lữ, trạng nguyên, dâm bụt; tăng cường sự ra hoa của phong lữ và dâm bụt. Gây biến màu lá, đặc biệt với tỷ lệ trên 1.500 ppm;

Sử dụng PGRs sau khi trồng bầu để lại 2 đến 3 nút và xử lý bằng PGR khi chồi mới được 3-5 cm

Compactness cây nhỏ gọn

Leaf scorch, marginal yellowing, and leaf curling: Cháy lá, vàng lá và xoăn lá