Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Trồng cây hồng phụng đợt 2

Các cây hồng phụng trồng ở đợt 2 này được trồng vào ngày 12/12/2020. Các cây có chiều cao trung bình từ 50-60cm khi trồng. Số lượng cây hồng phụng đã trồng 40 cây.

Những cây hồng phụng này sau khi trồng được cắt tỉa và tưới phân bón Humic + NPK 30-9-9 trung bình 7 ngày 1 lần. Sau 2 tuần thì cây bắt đầu nở hoa.07/05/2021: Các cây hồng phụng sau 5 tháng trồng. Đây là 1 loại kiểng dễ trồng. Trong 5 tháng này tôi chỉ phun thuốc trừ sâu 1 lần duy nhất. Tuy nhiên do không cắt tỉa, cây không ra tược non mới, nên cây ít hoa và nhiều lá vàng đỏ, cây trông không đẹp!

Trong ngày 07/05/2021, tôi đã bán 10 cây hồng phụng đầu tiên trong đám cây này!