Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Nhật ký trồng hồng môn

Cây tiểu hồng môn đỏ được tôi mua về trồng ngày 01/01/2022. Sau khi mua về, từ chậu ban đầu tách ra được 6 cây con.Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Trồng môn quan âm Alocasia Polly cấy mô

Các cây môn quan âm Alocasia Polly cấy mô được tôi mua về trồng ngày 30/12/2021. Tổng cộng 224 cây. Mỗi cây môn quan âm cấy mô có từ 1-3 lá.

Trồng môn quan âm Alocasia Polly cấy mô

30/12/2021: trồng cây ra chậu nhỏ đường kính chậu 10cm. Giá thể trồng 70% phân rơm mục, 30% xơ dừa.


04/01/2022: Các cây môn quan âm cấy mô được giữ khô ráo, chỉ tưới phun sương mỗi sáng.15/04/2022:Quá trình phát triển của môn quan âm

30/12/2021


04/01/2022: Chiếc lá thứ 4 bắt đầu mọc lên!


Trồng môn Alocasia watsoniana cấy mô

Mua về trồng ngày 11/01/2022 ở dạng chai mô.Một số cây môn Alocasia watsoniana cấy mô sau gần 1 tháng trồng.Trồng trầu bà philodendron pink princess cấy môThứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Sự thay đổi màu sắc lá cây vạn lộc

Bài viết này ghi nhận sự thay đổi màu sắc lá cây vạn lộc từ màu xanh lá cây sang màu đỏ hồng từ giai đoạn lá non đến khi lá trưởng thành. Đồng thời ghi nhận thời gian phát triển 1 lá hoàn chỉnh ở cây vạn lộc.

Sự thay đổi màu sắc lá cây vạn lộc

Ngày theo dõi: 05/09/202117/09/2021


Bao lâu thì cây vạn lộc phát triển 1 lá hoàn chỉnh?

17/09


Trầu bà cánh én (Philodendron florida ghost ) ra hoa

Trầu bà cánh én (Philodendron florida ghost ) ra hoa sau hơn 5 tháng trồng.

 
Philodendron florida ghost flower

08/09/2021: 16h hoa Philodendron florida ghost đầu tiên bắt đầu nở. Đến khoảng 21h, bông hoa trầu bà cánh én tỏa mùi hơi hăng.


Sau khi đài hoa nở được 48h, thì ở khu vực hoa đực (Spadix) tiết ra chất nhựa màu đỏ nâu.

10/09/2021: Bông hoa Philodendron florida ghost hé nở 2 ngày. Sau đó đài hoa (Spathe) khép lại. Nhựa đỏ nâu lúc này đã phủ kín phần đực (Spadix) của bông hoa.