Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Trồng cây Tuyết Cầu (Diamond Frost)

Cây Tuyết Cầu (Diamond Frost) được tôi đem về trồng ngày 25/02/2021. Khi đem về giá thể trồng cây tuyết cầu này toàn là xơ dừa.
Cây tuyết cầu khi chuẩn bị đem về trồng
Cây tuyết cầu còn có tên gọi khác là cây bạch tuyết có thân thảo mọc bụi nhỏ thấp chiều cao hoảng 20-30cm, tán xòe rộng khoảng 40cm. Tên khoa học: Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost'. Tên tiếng anh: Euphorbia 'Diamond Frost'. 
 

Trồng cây Tuyết Cầu (Diamond Frost)

Sau khi đem cây tuyết cầu về nhà. Tôi tiến hành thay chậu, bổ sung thêm đất trồng mới, đồng thời cắt tỉa cho cây Diamond Frost. 

Sau gần 10 ngày trồng, cây tuyết cầu đã phát triển tược non khá mạnh. Điều này chứng tỏ cây tuyết cầu có tốc độ phát triển tán lá nhanh.

Sau khi cây tuyết cầu được cắt tỉa 18 ngày, một số cành đã có nụ hoa.Cây tuyết cầu trồng bao lâu sẽ nở hoa 1 lần?

Khi trồng cây tuyết cầu, kể từ khi cắt tỉa thì 30 ngày sau, cây tuyết cầu sẽ bắt đầu trổ hoa!