Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Nhật ký trồng cây trầu bà lỗ (Monstera adansonii)

Cây trầu bà lỗ (Monstera adansonii) được tôi mua về trồng ngày 01/04/2021. Lúc lấy về, cây trầu bà lỗ này khá tả tơi, chậu trồng đã rách te tua như những chiếc lá của nó. Do đó, tôi đã đi giá thể cũ, tách cây trầu bà lỗ thành 3 cây riêng biệt và bắt đầu trồng lại.


Phần rễ của cây trầu bà lỗ đã lộ hẳn ra ngoài do thiếu đất trồngTôi cắt bỏ bớt phần rễ già của cây trầu bà lỗTrầu bà lỗ trồng chậu

Còn 1 cây khá nhỏ, do đó tôi đã trồng cây trầu bà này vào chậu nhỏRải ít phân tan chậm lên bề mặt chậuSau 8 ngày trồng, thì cây trầu bà lỗ này đã mọc thêm lá mới.

13/04/2021: Sau 13 ngày trồng, 1 số thân cây trầu bà lỗ đã bắt đầu mọc rễ non mới và đâm chồi non.

Cây trầu bà lỗ đã bắt đầu phát triển rễ non mới sau 13 ngày trồng.