Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Nhân giống trầu bà Nam Mỹ đợt 2

Nhân giống trầu bà Nam Mỹ đợt 2, ngày 02/06/2021.