Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Nhật ký giâm cành trầu bà xanh (vạn niên thanh)

Những cây trầu bà xanh (vạn niên thanh) được tôi nhân giống từ ngày 27/03/2021.


Trầu bà xanh sau khi giâm cành được để trên giàn, bên trên là lưới che giảm 60% ánh sáng.