Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Quá trình trồng dưa leo tự thụ phấn maya

Các hạt dưa leo tự thụ phấn Maya được tôi gieo trồng từ ngày 15/07/2021. Sau 3 ngày thì cây dưa leo đã nảy mầm. 


Khi cây dưa leo maya có được 3 lá mầm, tôi sử dụng phân bón tan chậm rải trên bề mặt chậu. Mỗi chậu khoảng 10 hạt phân tan chậm.
20/08/2021: Dưa leo maya có trái to cỡ ngón tay cái. Sau 1 tháng 5 ngày trồng thì giống dưa leo maya đã có trái.