Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Quá trình trồng cà chua trái cây ngọt Sugar cherry

Các hạt cà chua trái cây ngọt Sugar cherry được tôi gieo trồng từ ngày 15/07/2021. Sau 4 ngày thì hạt cà chua trái cây đã nảy mầm. So với những hạt bí ngồi, dưa leo maya thì cà chua trái cây có tốc độ phát triển ở giai đoạn cây con chậm hơn.

Quá trình trồng cà chua trái cây ngọt Sugar cherry

26/07/2021

05/09/2021: Sau 1 tháng 20 ngày thì các cây cà chua  trái cây Sugar cherry đã cao khoảng 30-40cm. Tôi đã thay chậu thêm 1 lần, lúc này chậu có đường kính 25cm. 1 số cây bắt đầu ra hoa.
Lá cà chua dễ bị sâu vẽ bùa gây hại, do đó, mỗi tháng tôi phun 1 lần thuốc trừ sâu Emathai 4ec (Emamectin Benzoate)

Sau 2 tháng trồng thì cà chua trái cây đã có trái to cỡ đầu đũa ăn.
17/0922/09/2021: Thay chậu lớn hơn cho cây cà chua trái cây. Sau 67 ngày trồng, Cây đã đạt chiều cao khoảng 80cm. Trái to cỡ ngón tay cái.