Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Sự thay đổi màu sắc lá cây vạn lộc

Bài viết này ghi nhận sự thay đổi màu sắc lá cây vạn lộc từ màu xanh lá cây sang màu đỏ hồng từ giai đoạn lá non đến khi lá trưởng thành. Đồng thời ghi nhận thời gian phát triển 1 lá hoàn chỉnh ở cây vạn lộc.

Sự thay đổi màu sắc lá cây vạn lộc

Ngày theo dõi: 05/09/202117/09/2021


Bao lâu thì cây vạn lộc phát triển 1 lá hoàn chỉnh?

17/09