Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Trầu bà cánh én (Philodendron florida ghost ) ra hoa

Trầu bà cánh én (Philodendron florida ghost ) ra hoa sau hơn 5 tháng trồng.

 
Philodendron florida ghost flower

08/09/2021: 16h hoa Philodendron florida ghost đầu tiên bắt đầu nở. Đến khoảng 21h, bông hoa trầu bà cánh én tỏa mùi hơi hăng.


Sau khi đài hoa nở được 48h, thì ở khu vực hoa đực (Spadix) tiết ra chất nhựa màu đỏ nâu.

10/09/2021: Bông hoa Philodendron florida ghost hé nở 2 ngày. Sau đó đài hoa (Spathe) khép lại. Nhựa đỏ nâu lúc này đã phủ kín phần đực (Spadix) của bông hoa.