Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Trồng môn quan âm Alocasia Polly cấy mô

Các cây môn quan âm Alocasia Polly cấy mô được tôi mua về trồng ngày 30/12/2021. Tổng cộng 224 cây. Mỗi cây môn quan âm cấy mô có từ 1-3 lá.

Trồng môn quan âm Alocasia Polly cấy mô

30/12/2021: trồng cây ra chậu nhỏ đường kính chậu 10cm. Giá thể trồng 70% phân rơm mục, 30% xơ dừa.


04/01/2022: Các cây môn quan âm cấy mô được giữ khô ráo, chỉ tưới phun sương mỗi sáng.15/04/2022:Quá trình phát triển của môn quan âm

30/12/2021


04/01/2022: Chiếc lá thứ 4 bắt đầu mọc lên!


Trồng môn Alocasia watsoniana cấy mô

Mua về trồng ngày 11/01/2022 ở dạng chai mô.Một số cây môn Alocasia watsoniana cấy mô sau gần 1 tháng trồng.Trồng trầu bà philodendron pink princess cấy mô