Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

Trồng trầu bà lụa cấy mô

Cây trầu bà lụa ( Scindapsus pictus 'Exotica') dạng cấy mô được mua về trồng từ ngày 05-06/01/2022.26/01/2022: trung bình khoảng 15 ngày cây trầu bà lụa sẽ mọc 1 lá mới.

04/04/2022: Sau khi trồng 3 tháng, khoảng 70% cây đã được tôi trồng lên chậu C7, lựa chọn các cây trầu bà lụa cấy mô có từ 4-5 lá để trồng lên chậu C7.

Tổng kết quá trình trồng trầu bà lụaThứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Cây như ý (Aglaonema sp. 'Sapmongkon')

Cây như ý (Aglaonema sp. 'Sapmongkon'). Tên tiếng Thái: อโกลนีมาท พยมงคล. Với những chiếc lá lớn, màu đỏ sẫm, màu xanh lá cây. Nó sẽ giúp tăng cường may mắn, tài chính, buôn bán và phong thủy, thích hợp để trang trí nhà cửa, cửa hàng hoặc làm quà tặng. Hoặc cũng có thể là quà tặng tân gia.Giâm cành cây trầu lụa (Scindapsus exotic)

Bài viết này ghi nhận lại quá trình phát triển của cây trầu bà lụa sau khi cắt giâm cành. Thời gian cây trầu bà lụa phát triển rễ, thời gian phát triển lá non mới đầu tiên.
Trầu bà lụa (大叶银斑葛), cây mẹ.

Cây được giâm cành ngày 04/01/2022. Tổng cộng 160 chậu.

Cây trầu lụa mẹ sau khi cắt giâm cành
Cây trầu lụa giâm cành