Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

Trồng trầu bà lụa cấy mô

Cây trầu bà lụa ( Scindapsus pictus 'Exotica') dạng cấy mô được mua về trồng từ ngày 05-06/01/2022.26/01/2022: trung bình khoảng 15 ngày cây trầu bà lụa sẽ mọc 1 lá mới.

04/04/2022: Sau khi trồng 3 tháng, khoảng 70% cây đã được tôi trồng lên chậu C7, lựa chọn các cây trầu bà lụa cấy mô có từ 4-5 lá để trồng lên chậu C7.

Tổng kết quá trình trồng trầu bà lụa