Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Phân bón tan chậm sử dụng cho kiểng lá

Bài viết này tổng hợp 1 số loại phân bón tan chậm cũng như các loại phân NPK mà tôi hay sử dụng ở vườn.


Một số loại phân bón tan chậm sử dụng cho kiểng lá

Phân bón tan chậm

Phân bón tan chậm Osmocote 13-13-13: sử dụng cho tất cả các loại cây hoa kiểng.

Phân bón tan chậm Rynan 23-8-8: sử dụng cho giai đoạn cây con, phát triển lá.
Phân bón tan chậm Rynan 23-8-8.


Phân bón tan chậm Rynan 12-12-20: sử dụng cho giai đoạn cây trưởng thành, có tác dụng làm kiểng lá cứng cáp, tăng màu sắc.

Phân bón tan chậm Rynan 12-12-20.

Màu sắc hạt phân tan chậm Rynan 12-12-20.

Có thể kết hợp 2 loại phân bón: Rynan 12-12-20 + Rynan 23-8-8 (theo tỉ lệ 1:1) để bón cho kiểng lá vừa làm cây phát triển lá vừa giúp thân cây cứng cáp.
Hiện tại trên thị trường có thêm loại phân bón Hi Control 18-6-8+ME thích hợp cho đa phần các loại kiểng lá.
Phân bón Hi Control 18-6-8+ME

Thành phần của phân bón Hi Control 18-6-8+ME

Phân bón NPK

Phân bón NPK VTD 30-9-9+TE: hình dạng phân có màu xanh nước biển.

Phân bón NovaTec Premium 15-3-20: hình dạng phân có màu tím. Tác dụng làm cây cứng cáp, tăng màu sắc 1 số loại kiểng lá có tông màu hồng, đỏ.
Phân bón NovaTec Premium 15-3-20+1,2Mg