Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

Trồng cà chua cherry dâu đỏ siêu ngọt

Vào 21/02/2022, tôi tiến hành trồng 3 giống cà chua: cà chua cherry dâu đỏ (strawberry cherry tomato), cà chua đen (indigo tomato), và cà chua trái cây (canary bell tomato).

Hình ảnh giống cà chua khi trưởng thành


Strawberry cherry tomato

Indigo tomato

Nhật ký trồng cà chua

21/02/2022: bắt đầu trồng. Giá thể gieo trồng là 80% xơ dừa + 20% vỏ trấu.


Chậu cà chua strawberry cherry tomato được đánh dấu bằng sợi dây đỏ,  chậu cà chua đen đánh dấu bằng dây xanh.

26/02/2022: Sau 5 ngày thì hạt cà chua nảy mầm. Cà chua cherry dâu đỏ (strawberry cherry tomato), cà chua đen (indigo tomato), và cà chua trái cây (canary bell tomato) đều có thời gian nảy mầm tương tự nhau.

03/03/2022: Các chậu cà chua được đem ra vị trí nhiều ánh sáng hơn (bên dưới lưới che giảm 50% ánh sáng).

08/03/2022: cây cà chua có khoảng 4 lá mầm sau 15 ngày gieo hạt.30/03/2022: khoảng 40 ngày thì cà chua dâu strawberry cherry tomato bắt đầu ra hoa, lúc này cây cao khoảng 40-50cm.