Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Trồng trầu bà Philodendron Strawberry Shake

Philodendron strawberry shake được chuẩn bị giâm cành ngày 12/10/2023. Trước khi giâm cành, tôi dùng rêu trồng lan quấn quanh thân nhằm giúp cây mọc rễ khí sinh trước khi cắt trồng.


Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Thử nghiệm nấm xanh metarhizium anisopliae

Thử nghiệm nấm xanh metarhizium anisopliae vào ngày 05/10/2023, trên sâu và sùng đất 07/10/2023:
08/10/2023:


11/10/2023:


12/10/2023:
Theo dõi sự phát triển lá vạn lộc đỏ khi sử dụng nấm sinh học tưới lá.Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Nhân giống cây ngọc bích (Aglaonema White Kiwi): tách bụi

Việc nhân giống cây ngọc bích (Aglaonema Super White) thường được thực hiện bằng cách giâm cành hoặc tách bụi tại thời điểm thay chậu. Tuy nhiên, cách nhân giống cây ngọc bích dễ dàng nhất là tách bụi vì dễ thực hiện tại nhà và tỉ lệ sống cũng cao hơn so với giâm cành.
Cây ngọc bích có thể dễ dàng nhân giống bằng cách tách bụi

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Trầu bà philodendron Jose Buono

Trầu bà philodendron Jose Buono được mua về ngày 20/06/2022.

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Trồng môn quan âm (alocasia polly) xen với đa tam phúc

Cây môn quan âm (alocasia polly) không bị thối nhũn khi trồng với cây đa tam phúc (Ficus triangularis variegata).
Trồng môn quan âm xen với đa tam phúc

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc

Tôi thử nghiệm sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc để kiểm tra xem giảm được sự gây hại của côn trùng khi trồng cây vạn lộc đỏ. Bắt đầu đặt bẫy thử từ 25/07/2023. Thử nghiệm kết thúc vào ngày 15/09/2023.

Trồng dương xỉ phúc lộc (cobra fern)

Dương xỉ Phúc Lộc (Asplenium lasagna, cobra fern) được tôi mua về trồng ngày 01/07/2022. 

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Hình dạng lá vạn lộc đỏ

Giống vạn lộc đỏ sau 1 thời gian trồng, tôi nhận thấy hình dạng lá vạn lộc có thể thon nhọn hay bầu tròn. Cùng 1 cây nhưng có 2 dạng lá, điều này có thể do điều kiện chăm sóc và chế độ phân bón.

Môn caladium Wiman Luk

Giống môn Wiman Luk được tôi mua về trồng ngày 25/05/2023. Ban đầu cây được để trong nhà nylon để giữ ẩm trong 1 tuần.

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Gieo hạt phát tài núi

Các hạt giống phát tài núi được thu hoạch vào đầu tháng 07/2023.

Chăm sóc gốc vạn lộc sau khi cắt ngọn giâm cành

Bài viết này ghi nhận lại quá trình trồng & chăm sóc các gốc cây vạn lộc đỏ, sau khi đã cắt phần ngọn giâm cành.

Trồng nho tại Sa Đéc

Vào 20/07/2023, tôi được 1 người bạn tặng 4 giống nho bao gồm: nho kẹo, nho mẫu đơn và 2 giống chưa rõ tên. 

Nho kẹo 126

Nho kẹo 126


Kiểu lá nho kẹo


Nho mẫu đơn

Nho chưa rõ tên

Các cây nho được đặt bên dưới tấm nylon trong suốt để che sương và mưa.

31/07/2023: cây nho mẫu đơn sau 10 ngày trồng vẫn còi cọc, khi kiểm tra đáy chậu có sùng đất. Mưa liên tục làm cây đã bị thối rễ. Tôi loại bỏ giá thể trồng cũ (bao gồm đất cát) và trồng lại bằng phân rơm hoai mục, ở chậu nhỏ hơn.