Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

Cách trồng cúc lá nhám nở hoa đúng tết 2025

Bài viết này tôi chia sẻ kinh nghiệm trồng cúc lá nhám để cây có thể nở hoa đúng tết 2025.

Cách trồng cúc lá nhám nở hoa đúng tết 2025

Cúc lá nhám cần 60 ngày để nở hoa hoàn chỉnh. Do đó, từ đầu tháng 10 Al sẽ tiến hành gieo hạt cúc lá nhám. Khi cây cúc lá phát triển ra nụ sẽ ngắt bỏ cơi nụ hoa liên tục giúp cây mọc nhiều cành nhánh, tạo tán xòe tròn. Trước tết 20 ngày sẽ tiến hành cắt tỉa đọt lần cuối và bắt đầu nuôi bông. Cụ thế lịch chăm sóc cúc lá nhám để cây ra hoa đúng tết 2025 như sau:
  • 1/10 al gieo hạt. 3-4 ngày hạt nảy mầm. 20 ngày đem trồng. Rải thuốc ốc.
  • 20/10 al cây con vô chậu treo, 3 cặp lá thật, khoảng 7 ngày trồng cơi đọt. Sâu ăn lá.
  • 28/10 âl bón phân lần đầu, phân npk 20-10-10. Liều lượng: 1g/2 lit nước. Sau 8-10 ngày trồng. Tầm 5-7 ngày tưới 1 lần.
  • 14/11 al tầm 5 ngày cơi đọt khi cây có nụ. Khoảng 15 ngày sau khi vô chậu cây có từ 8-10 đọt.
  • 24/11 al cây tốt sẽ tròn tàn chậu treo
  • 10/12 cơi đọt lần cuối.