Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Nhật ký trồng môn quan âm

Các cây môn quan âm được thay chậu ngày 26/04/2023.


Một số cây môn quan âm đã có hiện tượng vàng lá sau khi thay chậu, có rễ cây ở những chậu này đã bị hư hỏng trong quá trình thay chậu.Một chậu môn quan âm mọc từ củ trồng kèm cây đa tam phúc.

Môn quan âm ngày 04/05/2023