Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

Trồng môn rồng xanh (Alocasia Dragon Scale)

Cây môn rồng xanh (Alocasia Dragon Scale) được tôi mua về trồng ngày 22/04/2022. Cây đem về dạng cây mô. Bài viết này sẽ ghi nhận lại toàn bộ quá trình trồng, bón phân, tưới nước và phát triển của cây môn rồng xanh.
Môn rồng xanh dạng cây cấy mô mua về 22/04/2022.

Bài viết trong giai đoạn bản nháp, ghi chú hằng ngày khi trồng môn rồng xanh.

Cách trồng môn rồng xanh tại vườn

Dưới đây là 1 số thông tin về cách tôi trồng môn rồng xanh.

Giá thể trồng môn Alocasia Dragon Scale

Trong thời gian đầu khi trồng môn rồng xanh Dragon Scale, tôi chỉ sử dụng: 80% phân rơm hoai mục + 20% vỏ trấu.

Bón phân

Tôi sử dụng phân tan chậm, cụ thể phân bón Rynan 14-14-14 hoặc cũng có thể sử dụng phân bón Osmocote 14-14-14 để rải cho môn rồng xanh Dragon Scale. Từ 20-30 ngày sẽ bổ sung 1 lần, khoảng 1/2 muỗng cà phê cho chậu đường kính 10cm.


Có thể sử dụng phân tan chậm Osmocote 14-14-14 để rải cho môn rồng xanh

Nhật ký trồng môn rồng xanh Alocasia Dragon Scale cấy mô

29/04/2023: 
Môn rồng xanh cấy mô được trồng vào chậu có đường kính 10cm.27/05/2022:

06/2022: Cây môn rồng xanh sau 2 tháng trồng

09/2022: Cây Alocasia Dragon Scale sau 5 tháng trồng
Alocasia Dragon Scale ở thời điểm tháng 09/2022


28/04/2023: Tôi thu nhặt được 1 số củ môn rồng xanh. Giống môn naỳ cho ít củ hơn hẳn so với môn quan âm.
Củ môn rồng xanh

Môn rồng xanh sau 2 ngày thay chậu bổ sung thêm giá thể trồng

Môn rồng xanh cấy mô trồng tại Việt Nam và rồng xanh Trung Quốc

Alocasia Dragon Scale Trung Quốc với lá xanh đậm, lá bóng, cứng cáp, lá đứng.

Cây rồng xanh cấy mô trồng tại vườn, lá thưa, nhỏ

Video về cách trồng môn rồng xanh (Alocasia Dragon Scale)