Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Các giống môn Caladium Thái mua tháng 05/2023

Danh sách các giống Môn Caladium được lai tạo từ Thái Lan mà tôi đã mua về trong tháng 05/2023.
Khu vực để cách chậu môn Caladium Thái sau khi mua về

Các giống môn kiểng Caladium Thái mua tháng 05/2023

  1. Caladium Silaphet
  2. Caladium Seven Diamond (kim cương 7 màu)
  3. Caladium Đá Mạ Vàng
  4. Caladium Yotcrown
  5. Caladium Mani Muangnont
  6. caladium Korket Muang 
  7. Caladium Phetsuwachoti
  8. Caladium Winman