Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Cây Caladium đá mạ vàng

Bài viết lưu lại 1 số thông tin về màu sắc, độ khó trồng và cách chăm sóc giống môn kiểng từ Thái Lan, Cây Caladium đá mạ vàng. Ngoài ra, tôi có sưu tầm thêm 1 số hình ảnh cây môn kiểng đá mạ vàng khi trồng trưởng thành.
Caladium đá mạ vàng trưởng thành. Ảnh sưu tầm.

Theo như thông tin từ bài viết mà tôi đã đặt mua giống Caladium đá mạ vàng thì giống môn này có 2 phiên bản: 
  • Trồng trưởng thành có 1-2 màu
  • Trồng trưởng thành có từ 3-5 màu 

Thông tin môn kiểng Caladium đá mạ vàng

Hình ảnh môn Caladium đá mạ vàng

Caladium đá mạ vàng khi trồng trưởng thành trên lá có tông vàng sau đó sẽ chuyển sang trắng hồng. Nguồn sưu tầm.

Caladium đá mạ vàng. Ảnh 2. Sưu tầm.Nhật ký trồng Caladium đá mạ vàng  

11/05/2023: Tôi mua cây Caladium đá mạ vàng về trồng. cây có 2 lá, và giống môn đá mạ vàng mà tôi mua khi trồng trưởng thành có từ 3-5 màu.
Cây sau khi mua về được tôi đặt trong lều che bằng tấm nylon để giữ cho cây trong ngày nắng.


16/05/2023: tôi rải phân bón tan chậm Hi Cotrol 13-11-11 ME 

Trong số 7 giống môn Thái mua về, thì giống này phát triển chậm nhất. Cuối cùng, tôi đổi giá thể trồng bằng xơ dừa.
03/10/2023: