Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Môn Caladium 7 diamond

Môn Caladium 7 diamond được tôi mua về ngày 12/05/2023. Bài viết này ghi nhận lại quá trình chăm sóc và sự phát triển của giống môn Caladium 7 diamond.
Chậu cây giống môn Caladium 7 diamond

Một số hình ảnh về Môn Caladium 7 diamond

Dưới đây là 1 số hình ảnh về Caladium 7 diamond khi trồng trưởng thànhNhật ký trồng môn Caladium seven diamond

21/05/2023: Môn Caladium 7 diamond sau 9 ngày trồng.
Sau 09 ngày lá thứ 4 đã mọc, cây đang bung chồi lá thứ 5