Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

Môn kiểng Caladium bị héo rũ lá khi mua về

Trong số các chậu môn Caladium Red Baret sau khi tôi mua về trồng, có 1 chậu do lúc mua về cây lớn hơn 4 chậu còn lại, nên tôi đã trồng ở chậu lớn hơn (đường kính miệng chậu 15cm, trong khi các môn Red Baret còn lại trồng chậu đường kính 10cm). Sau 08 ngày thì cây Red Baret trồng chậu lớn đã héo rũ lá
Chậu môn kiểng đã bị héo rũ lá và rụi dần sau 8 ngày thay chậu.

Cách xử lý khi môn Caladium héo rũ lá

Chậu Red Baret (chậu to, bên trái ảnh) vào ngày 09/05/2023

17/05/2023: tiếng hành trồng lại cây môn Red Baret này ở chậu nhỏ hơn. Chậu mà tôi sử dụng có đường kính miệng chậu 10cm. Giá thể trồng là 80% phân rơm hoai mục và 20% vỏ trấu.


22/05/2023: chiếc lá đã héo khi trồng lại giờ đã mục rửa, tuy nhiên 1 lá non mới đã mọc lên.


Google Account Video Purchases Vườn hồng Vân Loan, 57, đường Đào Duy Từ, Tân Quý Tây, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam