Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

(Thử nghiệm) Dùng đất thịt làm giá thể trồng Caladium Strawberry Star

Thử nghiệm trộn ít đất thịt vào giá thể trồng môn Caladium strawberry Star. Tỉ lệ trộn: 60 % xơ dừa, 20% vỏ trấu, 20% đất thịt. Tôi cũng muốn biết sự phát triển của cây sẽ như thế nào. 
Củ môn Caladium Strawberry Star được sử dụng trong thử nghiệm
Trước đây tôi có thử trồng môn đỏ Caladium Danasty và 1 số giống khác trong đó có giống môn dâu Caladium Strawberry Star bằng bùn non lấy từ đáy sông, cây phát triển rất tốt. Tuy nhiên, việc lấy bùn non không thực sự thuận tiện khi trồng nhiều. Anh chị có thể tham khảo lại quá trình trồng môn Caladium bằng bùn non ở 2 video bên dưới.Một bụi môn Red Baret khi trồng bằng bùn non

Video dùng đất thịt làm giá thể trồng Caladium Strawberry Star


29/05/2023: 2 ngày sau khi trồng.

04/05/2023: môn caladium khoảng 5 ngày thì bung lá.

07/05/2023:

16/05/2023: Lá môn mất khoảng 17 ngày từ khi vươn lên khỏi mặt đất đến khi bung lá hoàn toàn.