Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Tổng hợp tên các giống Aglaonema (vạn lộc, phú quý, ngọc ngân...)

Tổng hợp tên các giống Aglaonema (vạn lộc, phú quý, ngọc ngân...)


Giống vạn lộc này đã có ở Sa Đéc, có người gọi là cây lộc Son


Nhìn giống cây Thịnh Vượng

Giống vạn lộc này Sa Đéc cũng đã có trồng

Một số bạn có bán online trên FB, nguồn hình như cũng ở Sa Đéc


Giống cây Cung điện vàng.

Giống này màu quá đẹp
Cây Phú Quý

Sa Đéc cũng đã có giống vạn lộc này

Màu sắc quá đặc biệt


Cây thịnh vượng