Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Trồng môn Caladium từ củ khi cây đã tàn

Caladium sẽ đi vào trạng thái ngủ đông sau một vài tháng trong lá. Khi lá của chúng bắt đầu chết trở lại, hãy ngừng tưới nước. Cho phép cây nghỉ ngơi và tiếp tục tưới nước khi bắt đầu tăng trưởng mới.
Củ môn Caladium Strawberry Star đã mọc chồi non mới trở lại sau khi các lá đã tàn

Trồng lại Caladium từ củ khi cây đã tàn

Caladium phát triển từ thân củ. Củ môn Caladium có nhiều kích cỡ khác nhau. Củ môn Caladium càng lớn thì càng có nhiều chồi lá, vì vậy củ càng lớn thì tán lá càng lớn. Mỗi củ có một chồi lớn ở giữa được bao quanh bởi một số chồi nhỏ (mắt). Chồi trung tâm sẽ tạo ra những chiếc lá lớn nhất nhưng cũng ngăn chặn những chồi nhỏ hơn phát triển. Bạn có thể khuyến khích các chồi nhỏ phát triển và tạo ra nhiều lá nhỏ hơn một chút bằng cách loại bỏ chồi lớn ở giữa bằng cách dùng mũi dao sắc khoét nó ra. Chỉ cần cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ chồi nhỏ nào xung quanh.

08/05/2023: bắt đầu trồng củ Caladium Strawberry Star, củ đã mọc chồi 3cm. Giá thể sử dụng là phân rơm hoai mục.

Tôi sử dụng chậu cóc đường kính miệng chậu 5cm để trồng lại củ.

Đặt củ caladium vào chậu

Tôi rải thêm ít phân tan chậm xung quanh thành chậu

Lắp phân rơm hoai mục xung quanh củ.

Đặt chậu ở khu vực trồng môn Caladium tôi đã chuẩn bị trước đó.

Tưới 1 lần Atonik (liều lượng là 5 giọt/lit nước) để kích thích củ môn phát triển rễ.
16/05/2023: Sau 8 ngày trồng là chồi đã bắt đầu mọc lá.

22/05/2023: Chiếc lá đầu tiên của củ môn dâu đã bật ra.