Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

5 nguyên nhân làm teo lá Cây vạn lộc (cây như ý, thịnh vượng...)

Khi trồng cây vạn lộc phát triển ổn định, lá có xu hướng lớn dần, lá sau mọc ra sẽ lớn hơn lá trước. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp lá mới mọc lên teo nhỏ dần, bài viết này chia sẻ 1 số nguyên nhân làm lá vạn lộc teo nhỏ lại.
Cây vạn lộc khi trồng tốt lá sau thường to hơn lá trước

1. Cây vạn lộc (cây như ý, thịnh vượng...) chuẩn bị ra hoa. Cây sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, làm cho lá ngay bên dưới sẽ nhỏ lại. Thông thường trong trường hợp nhân giống vạn lộc thì mới giữ hoa. Còn không khi hoa cây vạn lộc, ngọc ngân... vừa phát triển sẽ cắt bỏ nó (tham khảo thêm ở video: https://youtube.com/shorts/ORQEnfF1hVU).
Khi cây vạn lộc ra nụ hoa, lá ngay bên dưới sẽ nhỏ và có màu xanh

2. Tách cây vạn lộc con khỏi cây mẹ sau quá trình nhân giống, và ở cây con này có 1 bộ phận rễ đi kèm, dẫn đến sự thiếu hụt 1 số rễ để lấy nước và dinh dưỡng nuôi thân lá cây mẹ.

Cắt bớt 1 phần gốc rễ cây vạn lộc cũng làm lá mới mọc lên bị teo nhỏ.

Cây vạn lộc con sau khi tách ra khỏi cây mẹ có bao gồm 1 số rễ, điều này có thể làm lá mới (mọc sau khi nhân giống) ở thân cây vạn lộc mẹ sẽ bị teo nhỏ.

3. Cây vạn lộc bị hư hỏng rễ, thối rễ cũng làm lá vạn lộc teo nhỏ.
4. Cây vạn lộc hết dinh dưỡng do lâu chưa thay giá thể trồng hoặc không bổ sung thêm phân bón.
5. Cây vạn lộc mới mua về trồng bị stress do thay đổi môi trường sống.